Bilgi Bankası
Raporlardan Tanım ve Fişlere Ulaşım
Gönderildi Murat ÜNAL on 08 February 2018 03:34 PM

Raporlar üzerinden ilgili tanım ya da fişlere ulaşım mümkündür. Rapor ünitelerinde Ekran ya da Tablo seçildiğinde listelenen kayıtların üzerinde fare çift tıklandığında hareket ya da tanım inceleme durumunda görüntülenmektedir. Ulaşılan kayıtlar üzerinde bir değişiklik yapılamaz. 

Raporların çalışma prensiplerine göre bazı raporlarda sadece tanımlar (örneğin;Mizan Raporları) incelenebilmekte, bazı raporlarda ise hem tanım hem de harekete ulaşılmaktadır. (örneğin;Muavin Defter, Satış Hareketleri) 
Satış hareketleri dökümünde raporda listelenen irsaliye bilgileri fare ile seçildiğinde irsaliye açılmaktadır.

(0 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil

Yorumlar: (0)
Destek Masası Yazılımı