E-fatura Belgeleri
Gönderildi Murat ÜNAL on 15 January 2018 03:44 PM

GİB tarafından, Elektronik Fatura Uygulamasında başlangıç aşaması olarak, "Fatura" (Invoice) ve "Uygulama Yanıtı" (BAPR: Belge Seviyesinde Uygulama Yanıtı) olmak üzere iki belge öngörülmüştür.

Bunlara ilave olarak; Uygulama Yanıtının özelleşmiş hali olan "Sistem Yanıtı" (SAPR: Sistem Seviyesinde Uygulama Yanıtı) adını taşıyan üçüncü bir belge tipi daha vardır. Bu belge türünün Uygulama Yanıtının şeması ile aynı olmasına karşın kullanım amacına paralel olarak farklı bir içeriğe sahiptir.

Hazırlanan XML dosyaları, ZARF (StandardBusinessDocument) adını taşıyan başka bir

XML dosyasının ile gönderilmektedir.

Birimler arasında gönderilecek XML formatındaki belgeler; bir başka XML dosyası olan

ZARF içerisine konularak gönderilir. ZARF – Belge türü eşleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ZARF TÜRÜ

BELGE TÜRÜ

SENDERENVELOPE

FATURA (INVOICE)

POSTBOXENVELOPE

UYGULAMA YANITI (BAPR)

SYSTEMENVELOPE

SİSTEM YANITI (SAPR)


Destek Masası Yazılımı