Bilgi Bankası
Zamanlanmış Görevler
Gönderildi Murat ÜNAL on 08 February 2018 03:39 PM

ullanıcıların belirledikleri saatlerde rapor alma, veri aktarımı gibi işlemleri verilen sırayla gerçekleştirmek, sonuçları mail ve/veya program mesajı ile kullanıcılara bildirmek için kullanılan bir araçtır. Bu sayede, iş akışlarını ve onay mekanizmaları tanımlanarak sağlıklı ve etkili iletişim sağlanır, operasyonlar hatasız ve hızlı bir biçimde yönetilir, işlem maliyetleri en aza indirilir. Bu özellik ile iş süreçlerinin otomasyonu gerçekleştirilir. Onay ve kontrol işlemleri elektronik ortamda izlenir, böylece kağıda dayalı veya elle yapılan işler azaltılarak iş akışlarının hızlanması, verimlilik artışı ve karlılılık sağlanır. Task Scheduler kullanılarak rapor alma vb. işlemler çalışma koşullarına göre zamanlanır. Örneğin, alınması gereken raporlar, pek çok çalışanın işte olmadığı bir saatte alınmak üzere zaman planı yapılır. 

Zamanlanmış Görevler'e Diğer İşlemler program bölümü / Diğer menüsü altından ulaşılır. Ekrana gelen "Zamanlanmış Görevler" penceresinde, yeni tanım yapmak ve diğer işlemler için aşağıdaki menü seçenekleri yer alır. 

Ekle

Yeni görev tanımı yapmak için kullanılır.

Değiştir

Görev bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Çıkar

Görev tanımını silmek için kullanılır.

İncele

Görev tanımını incelemek için kullanılır. İncele ile ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kayıt Bilgisi

Görev kaydının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

 

Güncelle

Zamanlanmış görevlerin listesini güncellemek için kullanılır.

 

Öndeğerlere Dön

Zamanlanmış görev penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

 

İstatistik Al

Görev ya da işlemin istatistiksel bilgilerinin alındığı menü seçeneğidir.

 

Zamanlanmış Görevi Durdur

Zamanlanmış görevin durdurulması için kullanılan menü seçeneğidir.

Zamanlanmış Görevler

Zamanlanmış Görevler Penceresini ekrana getirmek için kullanılır.

Hatırlatıcı

İleri bir tarihte hatırlatılması istenen bilgileri girmek için kullanılan menü seçeneğidir.

Log (İzleme) Penceresi

Günlük yapılan işlerle ilgili izleme bilgilerinin görüntülenmesini sağlar.

Otomatik Kısayol Oluşturma

Rapor ve izleme dosyalarının saklamasını sağlayacak kısayolun, masa üstünde oluşturulmasını sağlar. Bu sayede yapılan tüm işlemler günlük dosyalar halinde masa üstünde tutulur.

 

Görev ataması yapılan kullanıcıların görevlerini takip edebilecekleri, yeni görev tanımı yapacakları ve gerekli işlemleri gerçekleştirebilecekleri bölümdür. Zamanlanmış görevler üzerinde, yeni görev tanımı yapılır, görev durum değişiklikleri kaydedilir, görev izleme işlemleri gerçekleştirilir. 

Zamanlanmış Görev Bilgileri

Yeni görev tanımlamak için Ekle seçeneği kullanılır. Ekrana gelen alanlar ve girilen bilgiler şunlardır: Zaman planlarına göre görev ataması yapılan kullanıcıların  görevlerini takip edecekleri, gerekli işlemleri gerçekleştirecekleri bir bölümdür.

Kodu: Görev tanım kodudur.

Açıklaması: Görevin kısa açıklamasının yapıldığı alandır.

Uyarılar: Bu alanda "..." düğmesi tıklanır ve Dağıtım Listesi ekrana gelir. Zaman ayarlı görevin başlangıç veya bitişinde uyarı (mesaj) göndermek için kullanılacak liste bu bölümde oluşturulur. Başlama bitiş uyarılarının gönderileceği liste belirlenir.

Bitince Uyar / Başlarken Uyar: Bu alanların işaretlenmesi durumunda görevin başlama ve bitiş tarihlerinde, kullanıcılara uyarı mesajı gönderilir.

Durumu: Görev durum bilgisidir. "Bekliyor" / "Devam Ediyor" / "Tamamlandı" / "Tamamlanamadı" seçeneklerini içerir. Görev "devam ediyor" durumundayken karta değiştir seçeneği ile girilemez. F9 menüsünde yer alan "Zamanlanmış Görevi Durdur" seçeneği ile işlem durdurulur ve kartın durumu "Tamamlanamadı" olur. Tamamlanamadı durumundaki görevler "İşlem dizisi" seçiminde listede görünür ancak "standart" seçiminde listede görünmeyecektir.

Sonraki işlem Dizisi: Zamanlanmış göreve bağlanmak istenen diğer zamanlanmış görev bu alanda seçilir. Seçilen zamanlanmış görev, bağlı bulunduğu görevin bitiminde otomatik olarak çalışacaktır.

Tekrarlanma: Tanımlanan göreve ait işlem dizisinin tekrarlanma parametreleri bu alanda yer alan seçeneklerle belirlenir. Aşağıdaki seçenekleri içerir: 

  • Bir Kez Çalıştırılacak
  • Programa Girişte
  • Düzenli Artan
  • Haftanın Günü
  • Ayın Günü
  • Yılın Günü

Bir kez çalıştırılacak seçiminde, tanımlanan görev, belirtilen tarih ve zamanda bir kez çalıştırılacaktır. Tarih ve Zaman alanlarında, görevin gerçekleştirileceği tarih ve zaman bilgisi girilir

Programa girişte seçiminde, göreve ait işlem dizisini oluşturan kullanıcının programa her girişinde, tanımlanan görev çalıştırılır.

Düzenli Artan seçiminde, Yıl/Ay/Gün/Saat/Dakika alanlarında verilen bilgiler doğrultusunda düzenli artan şekilde göreve ait yeni işlem dizisi çalıştırılır.

Haftanın Günü seçiminde, seçim yapılan aya ait haftanın belirli günlerinde çalıştırılacak işlemler için kullanılır. Ay/Gün/Zaman alanlarında gerekli bilgiler girilir

Ayın Günü seçimi, ayın belli günlerinde çalıştırılacak işlemler içindir. Ay/Gün alanlarında, görevin gerçekleştirileceği ay ve ilgili ayın gün bilgisi girilir

Yılın Günü seçimi, yılın belli bir gününde çalıştırılacak işlemler içindir. Gün ve zaman alanlarında verilen bilgilere göre, tanımlanan görev gerçekleştirilir.

Tekrarlanma Geçerliliği: Tanımlanan göreve ait işlem dizisinin ne kadar süreyle tekrarlanacağı, Başlangıç ve Bitiş alanlarında verilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilir. Böylece, kullanıcıya daha planlı çalışma imkanı sağlanırken, yöneticiye de çalışanın performansını takip etme imkanı sunulmaktadır.

Başlangıç alanına, sistem tarihi ve saati doğrudan gelir. İstenirse değiştirilir. Bitiş alanı, "Görev Bitene Kadar" ve "Tekrardan Sonra" olmak üzere iki seçeneklidir.

Görev Bitene Kadar seçimi, tanımlanan işlem dizisinin görev tamamlanana kadar devam edeceğini gösterir

Tekrardan Sonra seçimi ise, bu alanda girilen değer kadar işlem dizininin tekrarlanacağını gösterir. 
"Tekrarlanma" alanında Bir Kez çalıştırılacak seçimi yapıldığında bu alana herhangi bir bilgi girişi yapılamaz.

İşlem Seçeneği:  Yapılacak görev tanımına ait rapor ya da işlemin seçildiği alandır. "..." düğmesi tıklanır ve seçim yapılır. Kullanıcılar, yetkisi dahilindeki menü seçeneklerine ulaşır.

Parametre: "İşlem seçeneği" alanında yapılan seçime göre filtre, ünite, tasarım vb. rapor almaya ya da işlem yapmaya yönelik kriterlerin belirtildiği alandır. "..." düğmesi tıklanır ve ilgili ekrana ulaşılır. Bu ekranda raporun nasıl alınacağı ya da işlemin nasıl gerçekleştirileceği belirlenir ve kaydedilir. Böylece rapor alımı ya da yapılacak işlem bu alanda belirlendiği şekilde gerçekleştirilir.

İşlem Başı Uyarı: İşlem başladığında kart başlığındaki kullanıcılar uyarılacaksa bu alandaki kutu işaretlenir.

İşlem Sonu Uyarı: İşlem bittiğinde kart başlığındaki kullanıcılar uyarılacaksa bu alandaki kutu işaretlenir.

Zamanlanmış Görev ekranında belirlenen görevleri sıralamak için sol alt köşede yer alan Seviye düğmesi kullanılır. Bu düğme tıklandığında, aşağı – yukarı ok düğmeleri görünür. Aşağı-yukarı ok düğmeleri kullanılarak, tanımlanan görevler arasında sıralama yapılır. Böylece, sonraki seviyeye ait bir işlem bir önceki seviyedeki işlemin bitişinden sonra başlayacaktır. 
Tanımlanmış her görev, kod, kayıt tarihi, kayıt zamanı vb. bilgiler ile Zamanlanmış Görevler listesinde bir satır olarak yer alır. 
Tanımlanan görev dizisine ait tekrarlanma bilgileri girilmişse, dizi tamamlandığında yeni görev dizisi verilen parametrelere uygun olarak doğrudan oluşturulur.

Görevi Gerçekle düğmesi ile işlem dizisinin başlangıç zamanına ne olursa olsun, zamanlanmış görev tanımında belirlenen parametrelere uygun olarak hemen başlayacaktır. 

Mesajlar

Kayıtlı kullanıcılara görevlerinin bildirildiği, onaylaması gereken işlerin gönderilmesi ile ilgili mesajların toplandığı bölümdür. Kullanıcılara görevlerinin dışında da mesajlar gönderilebilir.

Yeni bir mesaj tanımlamak için Zamanlanmış Görevler ekranının Mesajlar bölümünde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Yeni Mesaj seçeneği kullanılır. Mesaj penceresinde yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır:

Kimden: Mesajı gönderen kullanıcının adıdır.

Kime: Mesajın gideceği kullanıcının adıdır.

Konu: Gönderilecek mesaja ait başlık bilgisi bu alanda girilir.

Önem: Mesajın önem derecesinin belirlendiği alandır. Düşük, Normal ve Yüksek olmak üzere üç seçeneklidir. Önem derecesi düşük olan mesajlar gri, normal olan mesajlar siyah, yüksek olan mesajlar ise kırmızı renkte listelenir.

Ekranın sağ alt köşesindeki Mesajlar bölümünde Gelen ve Gönderilmiş satırları üzerinde fare ile tıklanarak, ilgili mesajlar listelenir. Yeni bir mesaj geldiğinde kullanıcı ekranda beliren mesaj görüntüsü ile uyarılır. 

 

 

(0 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil

Yorumlar: (0)
Destek Masası Yazılımı