Bilgi Bankası
LOGO SİSTEM - Zorunlu ve Tanımlı Alanlar
Gönderildi Murat ÜNAL on 08 February 2018 04:36 PM

ZORUNLU ALANLAR

Kart ve fiş girişlerinde mutlaka bilgi girilmesi istenen alanları belirlemek ve bu alanlara bilgi girilemeden kart ya da fişlerin kaydedilmesini önlemek mümkündür. Bunun için Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri altında yer alan Zorunlu Alanlar seçeneği kullanılır. 

Zorunlu alanlar cari hesap kartı, malzeme kartı, muhasebe hesap kartı, sabit kıymet kaydı, ürün reçetesi ile fatura, muhasebe fişi, sipariş, malzeme fişleri, cari hesap fişleri, irsaliyeler, talep fişleri, emir, teklif, sözleşme, kasa işlemleri ve çek/senet bordroları için belirlenir. 

Zorunlu alanlar listesinde programda tanımlı standart alanlar ile kullanıcı tarafından tanımlanmış alanlar yer alır. Bilgi girilmesi zorunlu olacak alanlar işaretlenir. İşaretlenen alanlar fiş ya da kart kaydedilirken boş bırakılamaz. 


Zorunlu alanlar için, bilgi girişlerinde (tutarsal olmayan alanlar için) karakter sayısı kontrolü ve karakter değer türü kontrolü yapmak mümkündür. Bu kontroller için zorunlu alanlar penceresindeki En AzEn Çok ve Değer Türü alanları kullanılır. 

Zorunlu alanlara bilgi girişinde istenilen karakter sayısı sınırı "En Az" ve "En Çok" alanlarında belirtilir. Girilen bilginin hangi türde olacağı Değer Türü alanında belirlenir. Bu alan, HepsiSadece Sayı ve Sadece Metin seçeneklerini içerir. 

Hepsi seçiminde, zorunlu alana her türlü karakter tipi girilebilir. 

Sadece Sayı seçiminde, zorunlu alana metin değeri içeren bir bilgi girildiğinde program kullanıcıyı "…………. alanı bilgisi sadece sayısal değer içerebilir" mesajı ile uyarır.

Sadece Metin seçiminde, zorunlu alana sayı değeri içeren bir bilgi girildiğinde program kullanıcıyı "…………. alanı bilgisi sadece metin değer içerebilir" mesajı ile uyarır. 

Zorunlu alanlara değer girişinde karakter sayısının "En Az" ve "En Çok" alanlarında belirtilen sınırı aşması veya belirtilen sınırın altında kalması durumunda program kullanıcıyı "………….. alanı bilgisi gerekli uzunlukta değildir. (En Az: X – En Çok: X)" mesajı ile uyarır.

TANIMLI ALANLAR

LOGO uygulamasında tanımlı standart alanlar dışında kullanıcı tarafından yeni alan tanımlanabilir ve bu alanlara bilgi girişi kontrolü yapılabilir. Alan tanımlamak için Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri altında yer alan Tanımlı Alanlar seçeneği kullanılır. Alan tanımları aşağıdaki formlar için yapılabilir.

 • Malzeme
 • Cari Hesap
 • Muhasebe Hesabı
 • Sabit Kıymet
 • Seri / Lot Tanımları
 • Bankalar
 • Banka Hesapları
 • Fatura
 • Muhasebe Fişi
 • Sipariş
 • Malzeme Fişleri
 • Cari Hesap Fişleri
 • Banka Fişleri
 • İrsaliyeler
 • Ürün Reçetesi
 • Talep Fişleri
 • Emir
 • Teklif
 • Sözleşme
 • Kasa İşlemleri
 • Çek/Senet Bordroları

  
Bu tanımlara ilgili kart ve fişlerde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Tanımlı Alanlar seçeneği ile ulaşılır ve gerekli bilgiler kaydedilir. 
  
Kullanıcı tanımlı alanlar alan tipi belirtilerek kaydedilir. Tanımlı alanlar, 

 • Metin
 • Sayısal
 • Listeden Seçim

Tarih türlerinden birisi seçilerek kaydedilir. Listeden seçim tipindeki alanlarda yer alacak tanımlar "..." simgesi  tıklandığında açılan pencereden kaydedilir. Alanların tip seçilerek tanımlanması farklı tiplerdeki verilerin kaydedilmesini ve raporlanmasını sağlar. Kullanıcı tarafından tanımlanacak bu alanlar rapor tasarımlarında standart alanlar listelerinde de yer alır ve kullanılır.  

Metin tanımlı alan rapora eklenmek istendiğinde Tanımlı Alanlar (Metin değer) standart alan içeriği seçilip, sistem işletmeninde geçen Tanımlı Alan numarası girilir. 

Sayısal tanımlı alan rapora eklenmek istendiğinde Tanımlı Alanlar (Sayısal değer) standart alan içeriği seçilip, Sistem işletmeninde geçen Tanımlı Alan numarası girilir.

Listeden seçim türünde alanın satır numarasını  eklemek için sayısal tanımlı alan, Satır Tanımı'nı eklemek için metin tanımlı alan seçenekleri kullanılır.

Tanımlanan alana bilgi girilmeden kart ya da faturanın kaydedilmesi istenmiyorsa veri girişi kontrolü de sağlanabilir. Bunun için Kuruluş İşlemleri altında yer alan zorunlu alanlar seçeneği kullanılır. 

 

(0 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil

Yorumlar: (0)
Destek Masası Yazılımı