Bilgi Bankası
Malzeme Yönetimi Parametreleri
Gönderildi Murat ÜNAL on 08 February 2018 04:50 PM

Malzeme Yönetimi parametreleri ile malzeme ve malzeme hareketleriyle ilgili bazı özellikler, öndeğerler, yapılacak kontroller ve bu kontrollerin yapılış şekli kaydedilir. Malzeme Yönetimi çalışma parametreleri şunlardır:

 

Öndeğerler

Kullanım Yeri

Malzeme/malzeme sınıfının kullanılacağı program bölümleri öndeğeridir. Malzeme ya da malzeme sınıf tanımları,

 • Malzeme Yönetimi
 • Satınalma
 • Satış ve Dağıtım

program bölümlerindeki işlemlerde kullanılır. Öndeğer olarak hepsi seçilidir. Tanımın kullanılmayacağı program bölümü için Çıkar seçeneği kullanılır. Malzeme yönetimi parametrelerinde malzeme ya da malzeme sınıfı tanımlarında kullanım yeri seçeneklerinin tümü seçili olarak gelir.

Araç

Malzemenin kalite kontrol işlemlerinde ve üretimde araç olarak kullanılıp kullanılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Burada yapılan seçim malzeme ya da malzeme sınıf kartlarına öndeğer olarak aktarılır.

İzleme Yöntemi

İzleme yöntemi öndeğeridir. Seri/Lot izleme sisteminin kullanılması durumunda geriye doğru izlemenin hangi yöntemle yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Burada yapılan seçim malzeme kartlarına öndeğer olarak aktarılır. İzleme yöntemi parametresi dört seçeneklidir:

 • İzleme Yapılmayacak
 • Lot (Parti) Numarası
 • Seri Numarası
 • Seri Grup


Lot (Parti) Numarası: Bu yöntemde her bir malzeme giriş ve çıkış hareketine bir adet lot numarası verilir. Bu lot numarası fiş ve/veya faturada girişi ya da çıkışı yapılan tüm miktarlar için geçerlidir.

 Seri Numarası: Bu yöntemde her malzeme için giriş ya da çıkış miktarı kadar seri numarası verilir.

 İzleme Yapılmayacak: Lot/Seri numarası takibi yapılmayacaksa kullanılır. İzleme yöntemi parametresinin öndeğeri İzleme Yapılmayacak şeklindedir.

 Seri Grup: Seri grubu seçiminde toplu halde seri giriş numarası verilir. Bu seçenek performansta hızlanma ve kullanım kolaylığı sağlar. Seri grubu ile takip edilen malzemelere ait seri giriş numaraları, fiş ve faturalarda sağ fare tuşu menüsünde yer alan Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

 İzleme yöntemi öndeğeri, Malzeme Yönetimi parametrelerinde yer alan İzleme Yöntemi filtresi ile belirlenir. Burada yapılan seçim tanımlarına aktarılır. Malzeme tanımı üzerinde izleme yöntemi değiştirilebilir. Hareket gören malzemelerin izleme yöntemi bilgisi değiştirilemez.

Lot Büyüklüğü Bölünebilir

Lot büyüklüklerinin işlem öndeğeridir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. "Hayır" seçiminde işlem miktarı az bile olsa kullanılan lot numaraları başka bir işlemde kullanılamaz.

Stok Yeri Takibi

Stok yeri takibi öndeğeridir. Yapılacak ve Yapılmayacak olmak üzere iki seçeneklidir. "Yapılacak" seçiminde malzeme ya da malzeme sınıfına ait yerleşim bilgileri verilmeden fiş kaydedilemez.

Raf Ömrü

Raf ömrü öndeğeridir. Gün olarak verilir.

Birim Seti

Malzeme tanımlarına öndeğer olarak gelmesi istenen birim seti bu parametre ile belirlenir. Tanımlı birim setleri listelenir ve seçim yapılır.

Birim - Kullanım Yeri

Birim setlerinin kullanım yeri öndeğeridir. Burada yapılan seçim malzeme tanımlarına aktarılır. Aşağıdaki seçeneklerden birim setinin kullanılacağı program bölümleri belirlenir:

 • Malzeme Yönetimi
 • Satınalma
 • Satış ve Dağıtım

Programda öndeğer olarak hepsi seçilidir ve tanımlı birim setleri her üç program bölümünde de kullanılabilir.

Birim - Bölünebilir

Birim kullanım şekli öndeğeridir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

Birim - Kullanım Koşulu

Kullanıcı tanımlı birimin kullanım koşulu öndeğeridir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:

 • Genel
 • Malzeme/Hizmete Özel


Genel seçiminde, tanımlı birim kayıtlı tüm mal ve hizmetlere ait işlemlerde kullanılır. 
Malzeme/Hizmete Özel seçiminde, tanımlanan birim yalnızca seçilen malzeme ya da hizmete ait işlemlerde kullanılabilir.

Asgari Stok Seviyesi Kontrolü

Fiş girişlerinde satırda yer alan stok miktarı ile, stoklar için malzeme tanımı kaydedilirken ambar bazında belirlenen asgari stok seviyeleri karşılaştırılır. Bu parametre ile, asgari stok seviyesinin altına düşüldüğünde yapılacak kontroller belirlenir. Stok seviyesi kontrolü üç seçeneklidir:

 • İşleme Devam Edilecek
 • Kullanıcı Uyarılacak
 • İşlem Durdurulacak


İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında, fiş girişlerinde sok seviye kontrolü yapılmaz.

 Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile asgari stok miktarının altına düşülüyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir. Onay verilirse fiş kaydedilir.

 İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarlarıyla asgari stok seviyesinin altına düşülüyorsa fiş kaydedilmeyecektir.

Azami Stok Seviyesi Kontrolü

Fiş girişlerinde satırda yer alan stok miktarı ile stok için belirlenen azami stok seviyeleri karşılaştırılır. Bu parametre ile azami stok seviyesi aşıldığında yapılacak kontroller belirlenir. Bu kontroller üç seçeneklidir:

 • İşleme Devam Edilecek
 • Kullanıcı Uyarılacak
 • İşlem Durdurulacak


Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir.

 İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında, fiş girişlerinde sok seviye kontrolü yapılmaz.

 Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile azami stok miktarının üstüne çıkılıyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister.

 İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile azami stok seviyesi aşılıyorsa fiş kaydedilmeyecektir.

 Azami ve asgari seviye kontrolü her ambar için ayrı ayrı yapılır. Azami ve asgari stok miktarları ise malzeme tanımında Ambar Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

Negatif Stok Seviyesi Kontrolü

Stoklar negatife düştüğünde negatif seviye kontrolünün ne şekilde yapılacağının belirlendiği parametredir. (Bazı firmalar çalışma şartlarından dolayı eldeki stok miktarını negatife düşürmektedir.) Negatif stok kontrolü üç seçeneklidir:

 • İşleme Devam Edilecek
 • Kullanıcı Uyarılacak
 • İşlem Durdurulacak


Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir.

 İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında fiş girişlerinde negatif stok seviye kontrolü yapılmaz.

 Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile negatif seviyeye düşülüyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister.

İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile negatif seviyeye düşülüyorsa fiş kaydedilmez. 

 

Fiş ve faturalarda negatif seviyenin altına düşen malzeme seçimlerinde, ilgili fiş satırları yeşil renkte gösterilir.

 

Güvenli Stok Seviyesi Kontrolü

Güvenli (sürekli elde bulundurulması gereken stok miktarı) stok seviyesi kontrolünün ne şekilde yapılacağının belirlendiği parametredir. Güvenli stok kontrolü üç seçeneklidir:

 • İşleme Devam Edilecek
 • Kullanıcı Uyarılacak
 • İşlem Durdurulacak


Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir.

 İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında, fiş girişlerinde güvenli stok seviye kontrolü yapılmaz.

 Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile güvenli stok seviyesi aşılıyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister.

 İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile güvenli stok seviyesi aşılıyorsa fiş kaydedilmez.

Giriş Kontrolü

Malzeme için ambar giriş kontrolü öndeğeridir. Giriş kontrolü parametresi üç seçeneklidir:

 • İşleme Devam Edilecek
 • Kullanıcı Uyarılacak
 • İşlem Durdurulacak


Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir.

 İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında fişte belirtilen ambar ve malzeme için ambar giriş kontrolü yapılmaz.

 Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında, fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister.

 İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki ambar için giriş kontrolü uygulanıyorsa fiş kaydedilmez. Burada yapılan seçim malzeme ambar parametrelerine öndeğer olarak aktarılır.

Değişiklik malzeme üzerinde ambar parametreleri seçeneği ile kaydedilir.

Çıkış Kontrolü

Malzeme için ambar çıkış kontrolü öndeğeridir. Çıkış kontrolü parametresi üç seçeneklidir:

 • İşleme Devam Edilecek
 • Kullanıcı Uyarılacak
 • İşlem Durdurulacak


Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir.

İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında fişte belirtilen ambar ve malzeme için ambar çıkış kontrolü yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında, fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister.

İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki ambar için çıkış kontrolü uygulanıyorsa fiş kaydedilmez. Burada yapılan seçim malzeme ambar parametrelerine öndeğer olarak aktarılır.

Değişiklik malzeme üzerinde ambar parametreleri seçeneği ile kaydedilir.

ABC Kodu

ABC analizinde kullanılacak ABC kodu öndeğeridir.

Sarf ve Firelerde Lot Belirleme Yöntemi

Üretim emrine bağlı olarak otomatik oluşturulacak sarf ve fire fişlerinde kullanılacak malzemelere ait seri/lot numaralarını belirleme öndeğeridir.

 LIFO ve FIFO olmak üzere iki seçeneklidir.

Üretimden Girişlerde Parti Miktarı

Üretimden girişlerde, otomatik olarak oluşturulan lot büyüklükleri öndeğeridir. Bu parametre iki seçeneklidir:

 •  Üretim Miktarı
 • Sabit Miktar

Üretim Miktarı: Tek bir üretimden giren miktar ne olursa olsun, üretimden giriş miktarı kadar malzemenin tek bir lot numarası altında toplanacağını belirtir.

Sabit Büyüklük: Otomatik olarak oluşturulan lotların her birinin aynı ve sabit bir lot büyüklüğüne sahip olacağını belirtir.

Otomatik Malzeme Çekişi

Üretim kontrol sisteminin kullanılması durumunda malzeme çekişinin ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Böylece operasyonlarda kullanılacak malzemelere ait fişlerin oluşma öndeğeri bu alanda belirlenir. Burada yapılan seçime göre sarf ve fire fişleri oluşacaktır. Üretim emriyle ilgili tüm fişler, üretim emrinin serbest bırakılması sırasında, otomatik malzeme çekişi bilgisine göre program tarafından oluşturulur. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • Yapılmayacak
 • Üretim Emri Başladığında
 • Üretim Emri Tamamlandığında


Burada yapılan seçim, malzeme tanımı fabrika parametrelerine öndeğer olarak aktarılır. Üretim ve iş emriyle ilgili planlanan statüsündeki malzeme fişleri, üretim emrinin ilk kaydedilmesi sırasında, her iş emri için program tarafından otomatik olarak oluşturulur.

 Gerçekleşen statüsündeki malzeme fişlerinin oluşması ve hareketlere birim fiyat atanması ise, her malzemenin fabrika parametrelerinde belirlenen otomatik malzeme çekişi parametresi öndeğerine göre değişecektir. Otomatik malzeme çekişi parametresi fişlerin statüsünün değişmesini değil, yeni güncel fişlerin otomatik olarak oluşturulması sağlar.

 Yapılmayacak seçiminde, üretim emrinin durumu devam ediyor ve "Tamamlandı" konumuna getirildiğinde gerçekleşen malzeme girişi penceresi otomatik olarak açılmaz. Emrin kaydedilmesiyle oluşan planlanan durumundaki fiş, emrin durumuna bağlı olarak "Planlanan" durumundan "Güncel" durumuna geçmeyecektir. Üretim tamamlandığında ise, Güncel fişler kullanıcı tarafından kaydedilir.

Üretim Emri Başladığında seçiminde, üretim emri "Devam Ediyor" konumuna alındığında gerçekleşen miktar girişi penceresi otomatik olarak açılır ve güncel durumunda malzeme fişleri oluşturulur. 
Üretim Emri Tamamlandığında seçiminde, üretim emrinin durumu "Tamamlandı" konumuna getirildiğinde gerçekleşen miktar girişi penceresi otomatik olarak açılır ve malzeme fişleri oluşturulur.

Planlama Yöntemi

Planlama program bölümünün kullanılması durumunda malzeme için geçerli olacak planlama yöntemi öndeğeridir. Burada yapılan seçim malzemeler üzerinden ulaşılan Fabrika Parametreleri Planlama Yöntemi alanına öndeğer olarak aktarılır. Planlama yöntemi parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • Yapılmayacak
 • Ana Üretim Çizelgeleme
 • Malzeme İhtiyaç Planlama


Yapılmayacak seçiminde malzeme planlama işlemlerinde kullanılmaz.

 Ana Üretim Çizelgeleme, malzeme için ana üretim çizelgeleme (MPS) yapılması isteniyorsa kullanılır.

 Malzeme İhtiyaç Planlama, malzeme için ihtiyaç planlaması (MİP) yapılması isteniyorsa kullanılır.

Cari Hesap - Kalite Kontrol İşlemi Yapılmadığında

Cari hesap kalite kontrol işlemleri kontrol şekli öndeğeridir. Bu öndeğer üç seçeneklidir:

 • İşleme Devam Edilecek
 • Kullanıcı Uyarılacak
 • İşlem Durdurulacak


Geçerli olacak öndeğer seçeneği işaretlenir.

 İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında fiş girişlerinde herhangi bir kontrol yapılmaz.

 Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında, kalite kontrol işlemi yapılmadığında fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister.

 İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, kalite kontrol işlemi yapılmadan fiş kaydedilmez.

Otomatik Kampanya Uygulanacak İşlemler

Kampanya özelliğinin kullanılması durumunda otomatik kampanya uygulanacak işlemlerin belirlendiği parametredir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • Sipariş İrsaliye
 • İrsaliye
 • Fatura
 • İade Fatura
 • İade İrsaliye


Seçilecek işlemlere otomatik kampanya uygulanır.

Statü

Malzeme/Malzeme Sınıfı tanımlarına öndeğer olarak gelmesi istenen statünün belirtildiği parametredir. Kullanımda ve Kulanım Dışı seçeneklerinden oluşur.

Malzeme Fişleri Durumu (Ambar Fişleri)

Malzeme ambar fişi kayıt durumu öndeğeridir. Gerçek ve Öneri olmak üzere iki seçeneklidir. Öneri seçiminde ambar fişi "Öneri" durumunda kaydedilir, fişteki miktar ambar toplamlarını ve maliyeti etkilemez. "Öneri" durumundaki fiş muhasebeleştirilemez.

Karma Koli Satırları Değiştirilmesin

Karma Koli tipindeki malzeme kartlarında "Karma Koli Satırları Değiştirilmesin" alanının öndeğerini belirlemek için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. 
"Evet" seçildiğinde, ilgili alan karma koli tipindeki malzeme kartında işaretli olarak gelir; istenirse değiştirilir.

Kullanılacak Para Birimi - Malzeme (Genel)

Malzeme fiş girişlerinde fiş geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. Raporlama Dövizi, ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim malzeme fişlerinde Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Kullanılacak Para Birimi - Malzeme (Satır)

Malzeme fiş girişlerinde fiş satırı için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. Yerel Para BirimiRaporlama Dövizi, ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim malzeme fiş satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

 

 Parametreler

Lot/Seri Numaraları

Lot/seri numaralarının işlemler sırasında tanımlanıp tanımlanmayacağı bu parametre ile belirlenir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:

 • Malzeme İşlemleri Sırasında Girilemez
 • Malzeme İşlemleri Sırasında Girilebilir 


  Malzeme İşlemleri Sırasında Girilemez seçildiğinde lot/seri numaraları fiş kaydedilmez. Tanımlı olanlar kullanılır. 

  Malzeme İşlemleri Sırasında Girilebilir seçilirse işlem sırasında lot/seri numarası kaydedilebilir.

Stok Maliyet Türü

Malzeme maliyeti hesaplanırken kullanılacak yöntem bu alanda belirlenir ve maliyet analiz raporları belirlenen maliyet yöntemine göre alınır. Stok maliyet türleri aşağıdaki başlıkları taşır:

 • Girişlerin Ortalaması
 • Eldekilerin Ortalaması (yürüyen ağırlıklı ortalama)
 • Dönemsel Ortalama
 • FIFO
 • LIFO
 • Fiziksel Maliyet


Bu maliyet türleri üzerinden maliyetler hesaplanır, özet ve ayrıntılı maliyet analizi raporları alınır.

 Girişlerin Ortalaması, yalnızca girişler dikkate alınarak yapılan stok değerleme yöntemidir. Çıkışlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmaz.

Eldekilerin Ortalaması (yürüyen ağırlıklı ortalama) maliyet yönteminde, girişler yanında çıkış hareketleri de dikkate alınarak maliyetlendirme yapılır. Her mal alış ve satış işleminde yeni bir ortalama maliyet hesaplanır.

Dönemsel Ortalama maliyet yönteminde girişlerin ortalamasına göre birim maliyet hesaplanır ve dönem içindeki bütün çıkışlar bu birim maliyete göre maliyetlendirilir. Dönemsel ortalamanın girişlerin ortalamasından farkı ise şudur. Girişlerin ortalamasında bütün çıkışların maliyeti aynı değildir ve her çıkış o ana kadar yapılan tüm girişler dikkate alınarak maliyetlendirilir. FIFO maliyet yöntemine göre üretime verilen veya satılan malların işletmenin ambarına önce giren mallar olduğu varsayılır. Bu durumda dönem sonu stokların son alınan mallardan oluşacağı kabul edilmektedir.

LIFO maliyet yönteminde firmada kullanılan veya satılan malların son alınan mallar olduğu varsayılır. Bu durumda dönem sonu stokların ilk alınan mallardan oluşacağı kabul edilmektedir.

Fiziksel Maliyet yöntemi, firmaların malzemelerini lot ya da seri numaralarına göre izlemeleri halinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Bu yönteme göre firmanın lot ya da seri numarasına göre izlenen stokları için birebir maliyet bulunur. İzleme yapılmayan malzemeler için FIFO yöntemine göre uygulama yapılır.

Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla

Fiş ve faturalarda birim fiyat alanında firmanın kullanmadığı maliyet yöntemi seçildiği zaman geçmişe yönelik maliyetler değiştiğinden hesaplamalarda sorun yaşanabilmektedir. Firmanın kullandığı maliyet yöntemi Stok Maliyet Türü parametresi ile belirlenir. Burada belirlenen maliyet yöntemi dışındaki diğer maliyet yöntemlerinin maliyet hesaplama işlemleri ile fiş/faturalarda birim fiyat alanından ulaşılan seçim penceresinde yer alıp almayacağı bu parametre ile belirlenir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Parametrenin öndeğeri Evet'tir. 
 

Hayır seçilirse firmanın kullandığı maliyet dışındaki diğer maliyet yöntemleri de maliyet hesaplama ve birim fiyat seçim listelerinde yer alır.

 Evet seçilirse maliyet hesaplama ve birim fiyat seçenekleri arasında yalnızca firmanın kullandığı maliyet yöntemi yer alır.

Gün İçinde Önce Girişler Dikkate Alınsın

Maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında, gün içinde yapılan işlemler sonucunda saat bilgisinden dolayı negatife düşme söz konusu olabilir. Bunun için önce girişlerin dikkate alınması önemlidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda gün içi hareketlerde önce girişler dikkate alınır.

Maliyetlendirme İşlemlerinde Lock Kontrollerini Kaldır

Maliyetlendirme işleminin aynı anda farklı kullanıcılar tarafından çalıştırılabilmesi için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, lock kontrolü devre dışı kalır ve maliyetlendirme servisinin aynı anda farklı kullanıcılar tarafından çalıştırılabilir.

Alım İade Fişleri Alım Fişleri İle İlişkili Değilse Maliyet Bilgisini İade Fişlerdeki Birim Fiyatı Alsın

Bu parametre Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Hayır" seçimi yapıldığında, alım iade fişleri alım fişleri ile ilişkili değilse, maliyet hesaplaması yapılmaz. "Evet" seçimi yapıldığında, alım iade fişleri alım fişleri ile ilişkili değilse, maliyet, iade fişindeki birim fiyat baz alınarak hesaplanır.

Maliyetlendirme Servisinde Hızlı Üretimde Sarf/Fire Fişlerinde Var Olan Maliyeti Kullan

Hızlı üretim sonucu oluşan Üretimden Giriş Fişleri için maliyet hesaplaması yaparken, Sarf ve Fire fişlerindeki maliyetlerin mi kullanılacağının yoksa onlar için de maliyetlendirme servisinin mi çalışacağının belirlendiği parametredir.

 

Malzeme Fişleri Aylık Toplamları Etkilesin

Malzeme satınalma/satış toplamları ve durum grafiği raporlarında aylık toplamları malzeme fişlerinin de etkilemesi için kullanılır. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. 

Evet seçilirse toplamlara malzeme fişleri de yansır. Hayır seçilmesi durumunda malzeme fişleri toplamları etkilemez.

Tarih Değişikliğinde, RaporlamaDövizi

Raporlama dövizi kurunun fiş tarihinin değiştirilmesi ile değiştirilip değiştirilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Parametre iki seçeneklidir:

 • Kuru Güncellenecek
 • Kuru Güncellenmeyecek


Kuru Güncellenecek seçimi yapılması durumunda, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiği ve raporlama döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden raporlama dövizi bilgileri güncellenir.

 Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde raporlama dövizi kuru güncellenmez.

Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi

Tarih değişikliklerinde İşlem Dövizi kurunun güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

İşlem Dövizi Kuru Değiştiğinde

İşlem dövizi kuru değiştirildiğinde İşlem Dövizi Tutarlarının mı Yerel Para Birimi tutarlarının mı güncelleneceğinin belirlendiği parametredir.

İşyeri/Ambar/Fabrika Kontrolü

İşlemler sırasında İşyeri ambar ve fabrika kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

 İşyeri/ambar/fabrika kontrolü yapılacak ise , işlemler sırasında ambar no ve fabrika no alanlarında yalnızca İşyeri alanında belirtilen İşyerine ait ambarlar ve fabrikalar listelenir ve seçilebilir.

 Hayır seçiminin yapılması durumunda tanımlı tüm ambar ve fabrikalar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Ambar ve fabrikanın ait olduğu İşyeri, ambar ve fabrika tanımı yapılırken belirlenir.

Otomatik Fiş Basımı

Fiş basım şeklinin belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Malzeme Yönetimi bölümünde kaydedilen fişlerin girilir girilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa "Evet" seçimi yapılmalıdır. Fişlerin otomatik basımı istenmiyorsa "Hayır" seçilir. Bu durumda fişler ya tek tek ya da toplu basım seçeneği ile bastırılır.

Otomatik Barkod Basımı

Barkod etiket basımı öndeğeridir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Evet seçimi yapıldığında, Malzeme Yönetimi bölümünde oluşturulan fişler kaydedildiğinde, fişte yer alan barkodlu malzemelere ait barkod etiketleri, etiket basımında geçerli olacak koşullar (malzeme filtrele) belirlendikten sonra bastırılır.

Malzeme Fiş Satırları

Fiş ya da faturada aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda basımın ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • Ayrı Ayrı Basılacak
 • Koda Göre Birleştirilecek
 • Grup Koduna Göre Birleştirilecek


Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde ise satırlar ayrı ayrı bastırılır.

 Koda Göre Birleştirilecek seçiminde aynı malzemeye ait satırlar birleştirilir ve tek bir satır olarak yazdırılır.

 Grup Koduna Göre Birleştirilecek seçiminde ise aynı grup koduna sahip malzeme satırları birleştirilir ve tek bir satır olarak yazdırılır.

Malzeme Fiş Satırları Sıralaması

Malzeme fiş satırlarında farklı stoklara ait hareketlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağının belirlendiği parametredir. Parametre üç seçeneklidir:

 • Sıralanmayacak
 • Koda Göre Sıralanacak
 • Açıklamaya Göre Sıralanacak


Sıralanmayacak seçiminde, stoklar fiş satırlarında giriş sırasındaki sırada yer alır.

 Açıklamaya Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların açıklamalarına göre sıralanır.

 Koda Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların kodlarına göre sıralanır.

 Ada ve koda göre sıralama seçenekleri, stok fişleri kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.

Malzeme Sınıfı Detay Satırları

Malzeme fiş basımlarında malzeme sınıflarına ait detay satırların bastırılıp bastırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. İki seçeneklidir:

 • Basılacak
 • Basılmayacak

Basılacak seçiminin yapılması durumunda malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait bilgiler de basılır.

Fişlerde Seri/Lot/Yerleşim Takibinde Miktar Kontrolü

Fiş ve faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • İşleme Devam Edilecek
 • Kullanıcı Uyarılacak
 • İşlem Durdurulacak


Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir.

 İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.

 İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketi Oluşturulacak

Çıkış işlemleri esnasında, seri/lot takibi yapılan malzemelere otomatik çıkış hareketi oluşturmak için kullanılan parametredir. Bu parametre Malzeme Yönetimi bölümünde sarf, fire ve ambar hareketlerinde geçerlidir. Satış Dağıtım bölümünde ise satış irsaliye ve faturalarında uygulanır.

 Parametre Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

 "Evet" seçiminin yapılması durumunda, fiş satırında miktar kolonuna bilgi girildiğinde satırdaki ana birim üzerinden otomatik seri/lot hareketleri oluşturulur. Birim değişikliği yapıldığında seri/lot çıkış hareketleri tekrar oluşturulacaktır. 

Seri / Lot takibi yapılan malzemeye ait bir çıkış fişi kopyalandığında da ilgili malzeme için seri / lot numaraları otomatik olarak oluşturulur. (iptal edilen fişler için de geçerli)

Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri / Lot Hareketleri Seçim Sırası

Çıkış işlemleri sırasında seri/lot takibi yapılan malzemelere otomatik çıkış hareketi oluşturulurken seri / lot hareketlerinin hangi sıraya göre oluşturulacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir:

 • Fiş Tarihine Göre
 • Son Kullanma Tarihine Göre
 • Koduna Göre


"Fiş Tarihine Göre" seçimi yapıldığında, seri / lot hareketleri ilgili malzemenin fiş veya fatura tarihine göre sıralı olarak oluşturulur.

 "Son Kullanma Tarihine Göre" seçimi yapıldığında, seri / lot hareketleri malzemeye atanan seri / lot numaralarının son kullanım tarihlerine göre sıralı olarak oluşturulur.

 "Koduna Göre" seçimi yapıldığında, seri / lot hareketleri malzemeye atanan seri yada lot numaralarının kod bilgisine göre sıralı olarak oluşturulur.

Fişlerde Seri/Lot/Yerleşim Miktarı Değiştiğinde Otomatik Pencere Açılımı

Otomatik seri/lot/yerleşim yeri giriş penceresinin fişlerde yapılan işleme göre otomatik olarak açılması isteniyorsa bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.

Fiyat Endeksi Atama Türü

Malzeme giriş hareketlerine endeks atama işleminde kullanılacak parametredir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • Hareket Tarihine Göre
 • Malzeme Devir Hızına Göre


Malzeme Devir Hızına Göre seçiminin yapılması durumunda malzeme bazında devir hızı hesaplanarak fiş satırlarına endeks atanır. Endeks atama işlemi için Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme seçeneği kullanılır.

 Stok girişine atanacak endeksin bulunması için düzeltme yapılacak tarihten Ortalama Stokta Kalma Süresi kadar gün geriye gidilir ve bulunan tarihteki endeks malzeme girdi satırlarına topluca atanır. Bu işlemle muhasebeleşmiş malzeme fişlerinin satırları da endekslenir.İşlem sonunda bulunan değer malzeme tanımı üzerinde yer alan Ortalama stokta kalma süresi alanına aktarılır.

Enflasyon Düzeltme Tarihi

Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda maliyetlendirme servisi dışında yapılan maliyetlendirme işlemlerinde dikkate alınacak düzeltme tarihidir.

Malzeme Sınıfı Detay Tekrarı

Ürün reçeteleri ve üretim emirlerinde genel malzeme sınıfı türündeki satırlarda detay malzemelerin birden fazla kullanılmasına imkan veren parametredir.

 Parametre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

 Evet seçiminin yapılması durumunda reçete ve üretim emirlerinde detay malzeme giriş işlemlerinde aynı malzeme birden fazla satırda seçilebilir.

 Hayır seçimin yapılması durumunda ise aynı malzeme birden fazla satıra seçilemez. Program kullanıcıyı aynı malzemenin daha önce seçildiğini belirten mesajla uyaracaktır.

Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin

Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Bir fişte birden fazla ambardan malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması söz konusu ise bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.

 Fiş satırlarından ambar girişi ek bir özelliktir. Bu özelliğin kullanılması durumunda bu parametre malzeme yönetimi parametrelerinde yer alır.

Stok Seviye Kontrolleri

Stok seviye kontrolü öndeğerinin belirlendiği parametredir. Seviye kontrolü aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • Fiili Stok Üzerinden Yapılsın
 • Gerçek Stok Üzerinden Yapılsın
 • Gerçek Stok + Konsinyeler Üzerinden Yapılsın


Fiili stok üzerinden seçimi yapıldığında, malzemenin ambar parametrelerinde girilen asgari, azami ve güvenlik stok miktarları fiili stok ile karşılaştırılır.

 Gerçek stok üzerinden seçimi yapıldığında, malzemenin ambar parametrelerinde girilen asgari, azami ve güvenlik stok miktarları gerçek stok ile karşılaştırılır.

 Fiili stoku etkilemeyip gerçek stoku etkileyen rezerve edilmiş siparişler de ambar parametrelerinde belirlenen kontroller uyarıca stok seviye kontrollerine dahil edilir.

 Gerçek Stok + Konsinyeler Üzerinden Yapılsın seçildiğinde, stok seviye kontrolü konsinye malzemeler ve rezerve edilen sipariş miktarları dahil olmak üzere gerçek stok üzerinden yapılır.

Malzeme Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi

Malzeme hiyerarşi kodlarının hangi yönteme göre verileceği bu parametre satırında belirlenir. Hiyerarşi kodu iki şekilde atanır:

 • Giriş Sırasına Göre
 • Koda Göre

Giriş Sırasına Göre seçiminde hiyerarşi kodları kayıt sırası dikkate alınarak atanır.

 Koda Göre Seçiminde ise malzeme kayıt kodu esas alınarak hiyerarşi kodu verilir.

Malzeme Giriş Fişlerinde Genel Lot Numaraları

Devir, Üretimden Giriş ve Tanımlı malzeme giriş fişi türündeki malzeme giriş fişlerine lot takibi yapılan malzemeler seçildiğinde fiş geneli için malzemelere ait lot numaralarının otomatik olarak oluşmasını sağlamak için kullanılır. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

 Evet seçiminde, fiş geneline ait bir adet lot numarası oluşturulur; kullanıcı lot girişi yapmadan, lot numaraları Sistem İşletmeni / Kayıt Numaralama Şablonları / Genel Lot Numaraları şablonlarından alınarak otomatik olarak oluşturulur. Oluşturulan bu numara fişlerin detay penceresindeki Lot Numarası alanına yazılır. Gerçekleşen Miktar girişi ve Hızlı üretim sonucu otomatik olarak oluşan üretimden giriş fişlerinde lot numaraları parametre evet iken Genel Lot Numaraları şablonundan; hayır iken ilgili malzemenin fabrika parametrelerinde belirlenen ilk lot değerine göre oluşturulur.

Sarf / Fire SYM Maliyet Ataması

Üretim sonucu oluşan çıkış niteliğindeki sarf ve fire fişlerine üretimde kullanılan sanal yarı mamul maliyetlerinin hangi işlem sonucu atanacağı bu parametre ile belirlenir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • Maliyetlendirme Servisi ile
 • Gerçekleşen Üretim Emri Maliyeti Hesaplama ile


Maliyetlendirme Servisi seçiminde, üretim emri sonucu oluşan sarf ve fire fişlerine SYM ataması için malzeme yönetimi işlemler menüsü altında yer alan maliyetlendirme servisi çalıştırılır.

 Gerçekleşen Üretim Emri Maliyeti Hesaplama ile seçiminde, üretim emri "Tamamlandı" konumuna getirildiğinde üretim kontrol işlemler menüsünde yer alan gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplama seçeneği kullanılır.

Maliyetlendirme İşlemlerinde Muhasebeleşen Satırlara Maliyet Ataması Yapılsın

Maliyetlendirme işileminde muhasebeleşen satırlara tekrar maliyet ataması yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.

Evet seçiminde muhasebeleşen satırlara maliyet ataması yapılır.

Hayır olduğunda ise muhasebeleşen satırlara maliyet ataması yapılmaz.

Malzeme Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur

Malzeme fişlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. 
"Evet" seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları malzeme fişi kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

Malzeme Fişleri Basımında KKK Basımı (Giriş)

Kalite kontrol özelliğinin kullanılması durumunda, malzeme giriş fişleri yazdırılırken kalite kontrol kriterlerinin de yazdırılması için kullanılır. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. 
"Evet" seçiminin yapılması durumunda KKK değerleri de fiş formuna yazdırılır.

Malzeme Fişleri Basımında KKK Basımı (Çıkış)

Kalite kontrol özelliğinin kullanılması durumunda, malzeme çıkış fişleri yazdırılırken kalite kontrol kriterlerinin de yazdırılması için kullanılır. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. 
"Evet" seçiminin yapılması durumunda KKK değerleri de fiş formuna yazdırılır.

Uygulanmış Kampanyaların Listeleneceği İşlemler

Alış/satış sipariş, irsaliye ve faturalarına işlem sırasında "Kampanya Uygula" seçeneği ile ya da otomatik kampanya uygulama özelliği ile uygulanan kampanyaların fiş kaydedilirken listelenmesi için kullanılır.Uygulanan kampanyaların hangi işlemlerde listeleneceği "Uygulanmış Kampanyaların Listeleneceği İşlemler" penceresinde belirlenir. Listelenecek işlemler,

 • Sipariş
 • İrsaliye
 • Fatura
 • İade Fatura
 • İade İrsaliye

başlıkları altında toplanmıştır.

 Kampanyaların listeleneceği işlemler "Ekle" seçeneği ile seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen işlemler kaydedilirken uygulanan kampanyalar listelenir.

Malzeme (Sınıfı) Kopyalanırken Fiyat Kopyalansın

Malzeme/Malzeme Sınıfı kopyalandığında tanımlı fiyatlarında kopyalanıp kopyalanmayacağını belirlemek için kullanılır.

 Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

  "Evet" seçiminin yapılması durumunda kopyalanan malzeme/malzeme sınıfına ait alış/satış fiyatları yeni malzeme/malzeme sınıfı için de geçerli olur.

Varyantlı Malzeme Kopyalanırken Varyant Kodu Şablon Tanımları Kopyalansın

Varyantlı malzeme kopyalandığında varyant kodu şablon tanımlarının kopyalanma öndeğeridir. Evetve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçilirse varyantlı malzemeler kopyalanırken kartta kullanılan şablon tanımları da kopyalanır.

Malzeme (Malzeme Sınıfı) Aktarımında Alt Malzeme ve Sınıfları

Malzeme ve/ya Malzeme Sınıfı aktarımlarında, malzemeye bağlı alt malzeme ve malzeme sınıflarının ana malzeme (sınıfı) doğrultusunda güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılır. Aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • Güncelle
 • Bağlantıları Kopart 

"Güncelle" seçiminde bağlantılar güncellenir. "Bağlantıları Kopart" seçiminde bağlantılar kopartılır.

Malzeme Giriş Fişleri Silinirken Seri/Lot Numaraları Silinsin

Seri/Lot izleme sisteminin kullanılması durumunda, malzeme giriş fişlerinde kullanılan seri/lot numaralarının fişin silinmesi ile yeniden kullanılabilmesine imkan sağlayan parametredir.

Fiş Basımında Seri/Lot Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın

Fiş basımında seri/lot kullanılan malzemenin seri/lot bilgilerinin sonraki sayfaya taşması durumunda malzeme bilgilerinin yeni sayfada yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

Emanet Stok Durumu İzlenecek

Emanet stok durumunun Malzemeler Listesi'nden ve Malzeme Varyantları Listesi'nden (browser) izlenmesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda Malzemeler ve Malzeme Varyantları Listesi kolonlarına Emanet Stok kolonu da gelir ve emanet stok durumu izlenir.

Fason Stok Durumu İzlenecek

Fason malzemelere ait stok durumunun Malzemeler Listesi’nden izlenmesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda Malzemeler ve Malzeme Varyantları Listesi kolonlarına Fason Stok kolonu da gelir ve fason stok durumu izlenir.

Listelenecek olan stok sonuçları; Fason Ambar Giriş Miktarı, Fason Sarf Fişi ve Fason Fire Fişleridir.

Birim Çevrimi Sürekli Kalacak Ekranlar

Fiş/fatura girişlerinde birden fazla birim üzerinden işlem gören malzeme satırlarında birim çevrimi penceresinin sürekli açık kalması ve ilk satırda seçilen birime göre çevrim bilgisinin listelenmesini sağlamak için kullanılan parametredir.

Hızlı Üretimde Yarı Mamuller (Üretim)

Hızlı üretim fişlerinde yarı mamullerin üretim şekli öndeğeridir. Bu parametre üç seçeneklidir:

 • Üretilmeyecek
 • Üretilecek
 • Üretilecek (Stokta Olmayan Miktar)

Burada yapılan seçim üretim fişlerinde Yarı Mamul üretimi alanına öndeğer olarak gelir. Gerekirse fiş üzerinde değiştirilebilir.

Hızlı Üretimde Alt Malzemeler (Takım Boz)

Hızlı üretim işlemlerinde takım bozma işlemlerinde alt malzemeler için geçerli olacak öndeğerdir. Bozulmayacak ve Bozulacak seçeneklerini içerir. 

Tarih Değişikliğinde Giriş / Çıkış Kontrolü

Malzeme fişinde tarih değişikliği yapıldığında, ilgili fişte kullanılan malzemenin sonraki tarihlerde hareketi olması durumunda, program tarafından yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • İşleme Devam Edilecek
 • Kullanıcı Uyarılacak
 • İşlem Durdurulacak


Tarih değişikliğinde giriş çıkış kontrolü yalnızca "İşlem Durdurulacak" seçimi yapıldığında geçerli olur.

Ambar Seviye Kontrolleri

Malzemeler için ambar seviye kontrollerinin (asgari, azami, güvenli, negatif) ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Parametre iki seçeneklidir:

 • Ambar Bazında
 • Ambar Maliyet Grubu Bazında


Ambar Bazında seçiminde, stok seviye kontrolleri, ambar parametrelerinde girilen seviye bilgilerine göre her ambar için ayrı ayrı yapılır.

 Ambar Maliyet Grubu Bazında seçiminde, stok seviyelerinin hangi ambara girilen değerler üzerinden kontrol edileceği ambar maliyet grubunda girilen numara ile belirlenecektir. Örneğin, Ambar Tanımları aşağıdaki gibi olsun:

 1. A Ambarı (2)
 2. B Ambarı (2)
 3. C Ambarı (2)
 4. D Ambarı (4)


*parantez içindeki veriler ambar maliyet grubunda girilen değerleri ifade etmektedir. 
Bu ambarların ambar maliyet grubunda yazan değer 2 ise, seviye kontrolü, malzemenin 2 numaralı ambarında girilen stok seviye rakamlarına göre yapılacaktır.

Seviye kontrolleri ambar maliyet grubu bazında yapılacaksa, negatif stok seviyesi, aynı maliyet grubu içinde yer alan ambarların toplamı dikkate alınarak yapılacaktır. 

 

Malzeme yönetimi parametrelerindeki "Stok Seviye Kontrolleri: Fiili Stok / Gerçek Stok" parametresi tüm seviye kontrollerinde dikkate alınacaktır.

 

Çıkışı Yapılmış Seri/Lot Hareketleri Tekrar Giriş Yapılabilsin

Fiş ve faturalarda kullanılan, çıkışı yapılmış seri ve ya lot numaralarının tekrar kullanılıp kullanılmayacağı bu parametre satırı ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, malzeme hareketine ait çıkışı yapılmış seri ve ya lot numaraları hareketlerde tekrar kullanılabilir.

Malzeme Fişlerinde Fiyat Kartları Cari Hesap Koşulu Dikkate Alınacak

Cari hesap kriteri verilmiş tanımlı satınalma / satış fiyat kartlarının malzeme fişleri birim fiyat alanında listelenip listelenmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir. Sistemle tanımlı fiyat kartlarında cari hesap belirtilmiş olsa dahi bu kartların malzeme fişleri birim fiyat alanında listelenmesi isteniyorsa bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir. "Hayır" seçimi yapıldığında, cari hesap kriteri verilmiş fiyat kartları malzeme fişleri birim fiyat alanında listelenmez.

Fiş Satırlarında Birim Değişikliğinde Fiyat Kartlardan Okunsun

Fiş ve fatura satırlarında seçilen malzemenin birimi değiştirildiğinde, ilgili birim için tanımlı fiyatın otomatik olarak birim fiyat alanına aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre satırı ile belirlenir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda, fiş satırında malzemenin birimi değiştirildiğinde, önceki birim için tanımlanan fiyat ne olursa olsun, fiyat kartında tanımlanan birim fiyat bilgisi alana otomatik olarak aktarılır. Hayır seçimi yapıldığında fiyat bilgisi seçilen ilk birim üzerinden hesaplanır. 

Örnek: Malzeme için tanımlanan birimler: Koli ve Adet 
1 koli= 4 adet 
Tanımlı satış fiyatı koli üzerinden: 54.00 TL 
Parametrede "Evet" seçiminin yapılması durumunda, 
Fatura içerisinde koliyi adet olarak seçtiğimizde, birim fiyat 54/4=13,50 olarak hesaplanır. Adet tutarı 12.00 TL olarak değiştirildiğinde ve satırda yeniden koli seçildiğinde, birim fiyat alanına tanımlı satış fiyatı olan tutar yani 54,00 TL gelir. 

Parametrede "Hayır" seçiminin yapılması durumunda, 
Birim fiyat 12*4=48 olarak hesaplanır.

Malzeme Kartları Kopyalanırken Fabrika ve Ambar Parametreleri Kopyalansın

Bu parametre satırı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Malzeme kartı kopyalanırken ilgili malzeme için daha önce tanımlanan fabrika ve ambar parametrelerinin yeni malzeme kartı için de geçerli olması isteniyorsa parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir.

Malzeme Sınıfı Ağacında Sıralama Alfabetik Sıra İle Olsun

Malzeme sınıf ağacı üzerinden malzeme kartı veya malzeme sınıfları eklendiğinde sıralama yapılıp yapılmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Kart Browserlarında Listelenecek Özel Kod Seçeneği

Özel kodlar tanımlanırken F9 - (sağ fare tuşu) menüsünde yer alan Renk Seçimi seçeneği ile renklendirilir kart ya da fişler listelerde bu renklere göre gruplandırılarak izlenir. Renklendirilen özel kod tanımları Malzeme (Sınıfı) tanımlarında Özel Kod 1 / 2 / 3 / 4 / 5 alanlarında seçildiğinde, browserda satırın hangi özel koda göre listeleneceği bu parametre satırında belirlenir. Örneğin Malzeme tanımında Özel Kod 2 alanında seçilen Özel Kod tanımı mavi renkteyse ve parametrede 2. Özel Kod seçimi yapılmışsa o malzeme browserda mavi renkte görünür.

Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar

Malzeme kartı kopyalanırken ilgili malzeme için daha önce tanımlanan bazı bilgilerin yeni malzeme kartı için de geçerli olup olmayacağını belirlemek için kullanılır. Aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • Muhasebe Kodları
 • KDV Oranları
 • Tevkifat Oranları
 • Müşteri / Tedarikçiler
 • Birimler (Boyutlar)


Yeni malzeme kartına kopyalanması istenmeyen alanlar "Ekle" ya da "Hepsi" seçenekleri kullanılarak "Seçilenler" alanına aktarılır.

Malzeme Sınıfına Bağlı Alt Malzemenin Birim Katsayısı Değiştirilsin

Malzeme sınıfına bağlı alt malzemenin birim çevrim katsayılarının değiştirilip değiştirilmeyeceğini belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. 

"Evet" seçimi yapıldığında, ve malzeme sınıfına bağlı alt malzemenin birim çevrim katsayıları değiştirildiğinde, program hiçbir uyarı vermeden değişime izin verir. Alt malzemede yapılan çevrim katsayısı değişikliği malzeme sınıfını; malzeme sınıfında yapılan birim çevrim katsayısı değişikliği ise alt malzemeyi etkilemez. 

"Hayır" seçiminde, alt malzemede çevrim katsayısı değişikliği olduğunda program kullanıcıyı "Üst sınıf bağlantıları koparılacaktır" mesajı ile uyarır. Değişiklik, ancak bağlantı koparıldıktan sonra yapılabilir. Malzeme sınıfında çevrim katsayısı değişikliği olduğunda ise kullanıcı "Birimler sayfasında yapılan değişiklikler alt malzeme ve sınıfı güncelleyecektir" mesajını alır. "Güncelle" seçimi yapıldığında yapılan değişiklik malzeme sınıfına bağlı tüm malzemeler için geçerli olur.

Otomatik Barkod Atama İşleminde Varyantlara Barkod Atansın

Varyantlı malzemeler için otomatik barkod atama işlemi yapılırken barkod atamasının hangi malzeme veya malzemelere (ana malzeme veya malzemenin varyantları) yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

 "Evet" seçiminde, barkod ataması varyantlı malzemenin varyantları için yapılır; malzemenin kendisine (ana malzemeye) yapılmaz.

 "Hayır" seçiminde ise otomatik barkod atama ana malzeme için geçerli olur.

 Parametrenin öndeğer seçeneği "Hayır"dır.

Talep Fişi İle Bağlantısı Olan Ambar Fişi Silinebilsin

Talep karşılama sonucu oluşan ambar fişlerinin silinip silinemeyeceğini belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, talep bağlantılı ambar fişi silinmek istendiğinde program kullanıcıyı "Talep fişi bağlantısı olan ambar fişi satırları var; bağlantı koparılacaktır" mesajı ile uyarır. Fiş, kullanıcı kontrolünde silinir. "Hayır" seçildiğinde, fişin silinmesine izin verilmez.

Ambar Transfer Fişinde Farklı İşyerleri İçin Ayrı Muhasebe Fişi Oluşturulsun

Ambar transfer fişinde giriş ve çıkış işyeri farklı olduğunda, muhasebe fişlerinin bu işyerleri için ayrı ayrı oluşturulması isteniyorsa bu parametre satırında Evet seçimi yapılır. Hayır seçimi yapıldığında muhasebeleştirme işlemi sonucu iki ayrı işyeri için tek bir muhasebe fişi oluşturulur.

Giriş Hareketlerinde Seri/Lot Kodu Kontrolü

Giriş işlemleri sırasında barkod ile okutulan seri numarası başka malzemede olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir:

 • İşleme Devam Edilecek
 • Kullanıcı Uyarılacak
 • İşlem Durdurulacak

Maliyet Analizi Raporunda Faturalanmış İrsaliyeler Listelensin

Maliyet Analizi Raporu / İrsaliyeler filtresinde "Faturalanmış İrsaliyeler" seçimi yapıldığında, raporun hangi tarih esas alınarak listeleneceğini belirlemek için kullanılan parametredir. İki seçeneklidir:

 • Fatura Tarihine Göre
 • İrsaliye Tarihine Göre

Sevkedilmiş Siparişlere Kampanya Uygulama Kontrolü

Bir kısmı sevkedilmiş ya da dağıtım emrine aktarılmış siparişlere kampanya uygulanmak istendiğinde yapılacak kontrolü belirlemek için kullanılan parametredir. 

İşleme Devam Edilecek seçildiğinde, program kullanıcıyı "Sevkedilmiş ya da dağıtım emrine aktarılmış siparişe kampanya uygulamak istiyorsunuz" mesajı ile uyarır. Mesaja "Tamam" denildiğinde ilgili siparişe kampanya uygulanabilir.

 İşlem Durdurulacak seçildiğinde ilgili siparişe kampanya uygulanmasına izin verilmez.

Maliyet Dağıtım İşleminde Seri/Lot Hareketlerine Bakılmasın

Maliyet dağıtım işlemi esnasında malzemenin seri/lot hareketlerine bakılıp bakılmayacağının belirlendiği parametredir.

Evet seçildiğinde, firmanın maliyet yöntemi “Fiziksel Maliyet” dışında bir tür seçilmişse, malzemenin seri/lot hareketlerine bakılmaz. Fiziksel maliyet seçildiyse parametre değeri evet olsa da seri/lot hareketlerine bakılır.

Hayır seçildiğinde, malzemenin seri/lot hareketlerine bakılır.

Satır Tutarları Boş Olan Malzeme Fişlerini Muhasebeleştirme Kontrolü

Satırlarında tutar bilgisi olmayan malzeme fişlerinde muhasebeleştirme kontrolünün nasıl yapılacağının belirlendiği parametredir.

İşleme Devam Edilecek seçiminde, kontrol yapılmadan muhasebeleştirilir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, muhasebeleştirmeden önce kullanıcıya uyarı mesajı verilir, yapılan seçime göre işleme devam edilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde ise muhasebeleştirme işleminden önce kullanıcıya uyarı verilerek işlem durdurulur.

Tek Fiyat Kartı Olan Malzemede Birim Fiyat Listeden Seçim Yapılırken Göster

Tanımlı Satış/Satınalma Fiyat listesinde tek bir fiyat dahi olsa, listede gösterilip gösterilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Evet seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde tek fiyat olsa dahi gösterilir.

Hayır seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde gösterilmez.

Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alındığında Zamana Göre Sıralansın

Maliyetlendirme işleminde yer alan “Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınacak” filtresinin bağlı olarak çalışacağı parametredir.

Evet seçimi yapıldığında, maliyetlendirme işlemi yapılırken fişlerin saat bilgileri de dikkate alınır.

Malzeme Kart Browserında Ondalık Basamak Sayısı Gösterim Şekli

Malzeme kart listesinde ondalık basamak sayısı gösterim şeklinin belirlendiği parametredir.

Değiştirilsin seçildiğinde “Malzeme Kart Browserında Ondalık Basamak Sayısı” parametresine değer girişi yapılır.

Malzeme Kart Browserında Ondalık Basmak Sayısı

Malzeme kart browserında stok miktarının ondalık hanesinin virgülden sonra kaç basamak gösterileceğin belirlendiği parametredir.

Ambar Fişi Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi/Zamanı da Güncellensin Ambar fişi tarihi/zamanı değiştirildiğinde, e-İrsaliye Bilgileri penceresindeki Düzenleme Tarihi alanının tarihinin/zamanının değişip değişmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Ambar Fişi Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde, Sevk Tarihi/Zamanı

Ambar fişi tarihi/zamanı değiştirildiğinde, e-İrsaliye Bilgileri penceresindeki Sevk Tarihi/Zamanının güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

İşlem Yapılmayacak seçiminde Sevk Tarihi ve Zamanı alanları boş gelir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, gelen uyarıya Tamam denirse sevk tarih/zamanı güncellenir, Vazgeç denirse alanlar boş gelir.

Güncellenecek seçiminde Sevk Tarihi ve Zamanı alanlar da güncellenir.

(1 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil

Yorumlar: (0)
Destek Masası Yazılımı