Collector
Gönderildi Murat ÜNAL on 16 January 2018 10:50 PM
"FİRMALAR ARASI KOLAY AKTARIM"
COLLECTOR

 

ÜRÜN ÖZELLİK SETİ

Malzeme Yönetimi Veri Aktarımı: Malzeme özellikleri ve değerleri, malzemeler, malzeme yönetim fişleri

Satınalma  Modülü  Veri  Aktarımı:  Alınan    hizmet  kartları, malzeme alış fiyatları, hizmet alış fiyatları, verilen siparişler, alım irsaliyeleri, alım faturaları

Satış ve Dağıtım Modülü Veri Aktarımı: Satış elemanları, verilen hizmet kartları, malzeme satış fiyatları, hizmet satış fiyatları, alınan siparişler, satış irsaliyeleri, satış faturaları

İthalat Modülü Veri Aktarımı: İthalat operasyon fişleri, malzeme dolaşım fişleri, dağıtım fişleri, millileştirme fişleri

İhracat Modülü Veri Aktarımı: İhracat kredileri, ihracat operasyon fişleri, dahilde işleme izin belgeleri, ihracat kayıtlı alım faturaları, ihracat kayıtlı satış faturaları

Finans     Modülü     Veri     Aktarımı:     Cari     hesap     kartları, ödeme/tahsilat planları, banka ve banka hesap kartları, kasa kartları, devir çek senetleri, cari hesap fişleri, çek senet bordroları, banka fişleri, kasa işlemleri

Genel Muhasebe Veri Aktarımı: Muhasebe hesap kartları, masraf merkezleri, muhasebe fişleri

TEKNOLOJİK ALT YAPISI

·  LOGO’nun GO 3, Tiger 3, Tiger 3 Enterprise ürünleri ile anlık ve tam entegrasyon

·  Tek merkezden aktarımların yönetimi

·  Ayrıntılı genel parametre yapılandırılması.ÜRÜNÜN DİĞER ÜRÜNLERDEN FARKLILIKLARI

·   Aktarımı kolaylaştırmak amacı ile aktarımdan önce aktarımı yapılacak kart ve fişler analiz edilir. Hedef firmada bileşenlerin eksik olup olmadığı kontrol edilerek eksik tanımlar eklenir, bu şekilde aktarımın da sağlıklı yapılması sağlanmış olur. Böyle- likle fiş aktarılmadan önce kart aktarımına gerek duyulmaz. Fiş aktarımı sırasında fişi oluşturan kart ve buna bağlı alt kartlar otomatik olarak hedef firmada yok ise aynı kod ile oluşturulur. Daha sonra fiş aktarımı yapılır.

·  Çapraz aktarım parametreleri ile “satış siparişi” “alım siparişi” olarak; “alım siparişi” “satış siparişi” olarak; “çek/senet çıkış ch fişi” “çek/senet giriş fişi” olarak aktarılabilir. Yine aynı şekilde satın alma/satış irsaliye ve fatura fiş türleri hedef firmaya farklı fiş türü olarak aktarılabilir.
 
·  Otomatik aktarım özelliği ile belirlenen zamanda, işaretlenen kart ve fişlerin otomatik olarak aktarımları yapılması imkanı sağlanır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİNİN DETAYLI ANLATIMI

 ·  Cari hesap, malzeme ve muhasebe hesap kodları, paramet- reye bağlı olarak hedef firmaya değiştirilerek (yani farklı kodlar ile) aktarılabilir

 ·  Fişlerdeki “İşyeri No.”, “Bölüm No.”, “Ambar No.”, “Fabrika No.” hedef firmaya farklı numaralar ile aktarılabilir.

 ·  Aktarım   için   şablonlarda   “Koşul”   kısmına   istenilen   “sql” cümleleri yazılarak  sınırsız koşul verebilme imkanı sağlar.

 ·  Malzeme kartı, cari hesap  kartı, sipariş, irsaliye ve faturalara bağlı arayüz uyarlama ve Lod uyarlama tablolarındaki bilgilerin de taşınması sağlanır.

 ·  Fişlerdeki Seri/Lot bilgilerinin taşınıp taşınmaması parametre ile kontrol edilebilir. Buna bağlı olarak hedef firmaya aktarılacak ürünlerin izleme türünün "izleme yapılmayacak" olarak aktarılması sağlanır.

 · Aktarılacak  fişlerin  muhasebe  hesap  kodlarının  taşınıp taşınmaması parametreye bağlıdır. İstenir ise hedef firmadaki muhasebe bağlantı kodlarından atama yapılmasıda sağlanabilir.

  · Fişlerin  aktarımı,  parametreye  bağlı  olarak  kaynak  fiş numaralarıyla aktarılabilir. Ya da hedef firmada numara şablonuna göre fiş numaralarının oluşması sağlanabilir.

 ·  Aktarım yapılacak olan herbir   fiş ve kart, aktarımdan önce kontrol edilerek  aynı kart ve fişin tekrar aktarılması ve böyle likle mükerrer kayıt oluşması engellenir.

  · Kaynak  firmada  değiştirilen  kartlar  ve  kaynak  firmada değiştirilen veya iptal edilen fişler hedef firmada güncellenir.

  ·  Parametrelere bağlı olarak malzeme yönetim fişleri, satın alma fişleri, satış ve dağıtım fişleri ve kasa işlemleri hedef firmaya fiyatsız olarak aktarılabilir.

  ·  Aktarımlar LOGO Objects ile yapıldığında veri bütünlüğü ve versiyon geçişlerinde sorun yaşanmaması sağlanmıştır

(0 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil

Destek Masası Yazılımı