Haber Kategorileri
RSS Feed
Haberler
Nov
1
Gönderildi Murat ÜNAL on 01 November 2018 11:09 AM

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ SİSTEMİNE GEÇİŞ

01/07/2019 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR.

 

Bilindiği üzere; 18/02/2017 Tarihli Resmi Gazetede MUHTASAR VE PRİM HİZMET

BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) yayımlanmıştır.

 

Genel tebliği hükümlerine göre; Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken

“Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve

Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet

Beyannamesi ” nin Birleştirilerek verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Uygulama önce Kırşehir de daha sonra yayımlanan Genel Tebliğiler ile Amasya, Bartın ve

Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler içinde başlamıştır.

 

(27/10/2018) Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi

Genel Tebliği (Sıra No:5) ile Yukarıda belirtilen İller dışında kalan (İSTANBUL DAHİL)

Tüm İl ve İlçelerde “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ” verilmesi 01/07/2019

Tarihinden itibaren başlayacağı belirtilmiştir.

  

27 Ekim 2018

CUMARTESİ

Resmî Gazete Sayı : 30578

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (SIRA NO: 5)

 

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci

maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Diğer maddeleri 1/7/2019 tarihinde

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve

Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.


Yorumlar: (0)
Destek Masası Yazılımı